Veelgestelde vragenKan ik afwijken van de gemengde pakketten en bv. ook enkel haagplantjes van gewone beuk of haagbeuk bestellen? 

Neen. Via de samenaankoop kan je enkel gemengde haagpakketten bestellen. We kiezen hier bewust voor omdat een gemengde haag een ecologische meerwaarde heeft in vergelijking met een haag die alleen uit beuk of haagbeuk bestaat. Daarom moedigen we mensen aan om een gemengde haag uit streekeigen soorten te planten. Voor gewone beuk of haagbeuk kan je ook terecht bij een lokaal tuincentrum. 

 

Kan ik ook fruitbomen onder de vorm van halfstam of laagstam aankopen? 

Neen. Decennialang sierden hoogstamboomgaarden onze streek. Jammer genoeg verdwenen ze steeds meer uit het landschap, of werden ze vervangen door makkelijker te oogsten laagstammen. Om dit historisch landschapsbeeld terug in het leven te roepen en omwille van de ecologische meerwaarde van een hoogstamfruitboom, kan je via deze actie enkel hoogstamfruitbomen kopen. Een hoogstammige boom vormt een belangrijk leefgebied voor tal van diersoorten.  

 
Hoe plant ik een gemengde haag, heg of houtkant aan? 

Een gemengde haag, heg of houtkant met verschillende soorten plant je best groepsgewijs aan. Eerst een aantal plantjes van één soort en daarna pas de volgende soort. Zo bekom je ‘blokken’ van verschillende soorten die elkaar afwisselen. Het resultaat is niet alleen visueel mooi, maar het zorgt er ook voor dat sneller en trager groeiende soorten beiden goed doorgroeien in de haag, heg of houtkant. Meer tips voor aanleg en onderhoud vind je in de praktische gids 'Hagen, heggen en houtkanten'Bekijk zeker ook dit filmpje. 

 

Ik woon niet in één van de deelnemende gemeenten. Kan ik plantgoed bestellen binnen deze actie? 

Alleen de inwoners van de deelnemende gemeenten kunnen hier plantgoed bestellen. En ze mogen dit ook alleen maar in de deelnemende gemeenten aanplanten. Woon je niet in deze provincie? Surf op www.regionalelandschappen.be  naar het regionaal landschap waar jij woont. Mogelijk hebben zij een gelijkaardige actie of kunnen ze jou doorverwijzen naar een partner die ook een samenaankoop van plantgoed organiseert. 

 

Kan ik mijn bestelling in een andere gemeente ophalen? 

Neen. Je haalt je bestelling af in jouw gemeente op zaterdag 7 december 2019.  

 

Wat moet ik doen als ik mijn bestelling niet kan ophalen op het voorziene verdeelmoment 7/12/2019? 

Zoek in de eerste plaats iemand anders die je bestelling kan ophalen. Lukt dat niet? Neem dan contact op met de milieudienst van je gemeente om verdere afspraken te maken. Let wel, het is niet de bedoeling dat de gemeente jouw plantgoed lang bewaart. Omdat we het plantgoed met blote wortel leveren, gaat de kwaliteit ervan er snel op achteruit. Je hebt er dus alle belang bij om je bestelling op 7 december op te halen. 

 

Waarom moet ik een adres én een plantadres ingeven bij mijn bestelling? 

Misschien plant je het plantgoed niet op dezelfde plek als waar je woont? In dat geval kennen we graag de exacte aanplantingsplaats. Sommige waardevolle gebieden komen immers in aanmerking voor extra ondersteuning. Als dat zo is, neemt één van onze medewerkers daarvoor contact met je op. 

 

 

Waarmee moet ik rekening houden bij ophalen en transporteren van het plantgoed? 
We leveren al het plantgoed met blote wortels. Voorzie daarom best zakken of zeilen. Ze beschermen de wortels tegen uitdrogen tijdens het transport en je vermijdt dat je auto vuil wordt. 
De pakketjes zijn samengebonden per 30 plantjes en een plantje is zo’n 60 tot 100 cm groot. 
De bomen zijn hoogstammige bomen, dat betekent dat de ent (begin van de kruin) op zo’n 2 m hoog zit. Met wortels en takken erbij zijn de bomen algauw 3 tot 3,5 m lang. 
De wilgenpoten zijn zo’n 2,5 m lang. De bundels wilgentakken bevatten telkens 20 takken en deze zijn 4,tot 5 m lang. Voorzie voor de hoogstambomen en de wilgentakken dus zeker aangepast transport. Denk ook aan spankabels om alles stevig vast te maken.
Meer informatie over transport en aanplant vind je in de tuinfolder ‘plant een boom’. 

 

Hoe bewaar ik het plantgoed als ik het niet meteen kan aanplanten? 

Plantgoed met blote wortel dat je niet meteen kan aanplanten, kuil je best in. Dat betekent dat je het op een beschutte plek allemaal samen tijdelijk met de wortels in een kuil steekt en de wortels nadien goed bedekt met aarde. Ingekuild plantgoed kan gemakkelijk enkele weken blijven staan voor het wordt aangeplant. Let wel op bij vorst, want dan beschadig je de wortels wanneer je de planten uit de kuil haalt. Je wacht best tot na de vorst.  

 

Kan ik na het leveren bijbestellen? 

Neen. We voorzien per gemeente één verdeelmoment op 7/12/2019. Heb je later toch nog plantgoed nodig? We voorzien normaal gezien een nieuwe samenaankoop in het najaar van 2020. Hou deze website in de gaten. 

 

Ik heb een kleine (stads)tuin, welke bomen of struiken uit het aanbod zijn geschikt?  

De pakketten zijn samengesteld voor 6-7 m haag of heg. Ze zijn dus meestal geschikt voor een kleinere tuin. Ook wilgenconstructies passen als scherm of hut in een kleine tuin. Of wat dacht je van een klimplant tegen je gevel, tuinmuur of schuttingIn het aanbod van de hoogstamfruitbomen en hoogstammige loofbomen zitten soorten die het ook met wat minder ruimte kunnen stellen. Twijfel je over je keuze voor aanplantingen op een beperkte oppervlakte? Neem dan contact op met je regionaal landschap voor adviesVind je je gading niet in het aanbod? Bekijk deze plantenlijst voor kleinere tuinen en doe je aankoop bij je lokaal plantencentrum. 

Heb je nog een tuinvraag? Stel ze aan het Provinciaal Steunpunt Tuinen.  

 

Is het noodzakelijk om compost te gebruiken bij het planten van inheems plantgoed?  

Het gebruik van compost bij het planten van inheemse plantsoorten is in principe niet nodig. Deze planten zijn immers aangepast aan de lokale bodems. Bekijk eerst de bodem of je een normale, eerder droge of eerder vochtige grond hebt. Kies afhankelijk daarvan je pakketten en plantenWanneer je grond (bv. bij nieuwbouw) werd afgeschraapt of heel erg verdicht is, kan het wel een meerwaarde zijn om de bodem plaatselijk te verbeteren met compostJe kan compost zelf maken of een verkooppunt terugvinden op www.vlaco.be 

Meer informatie vind je in de Leve de tuinfolders over bodem en composteren.  Ontwikkeld door JAAN bvba © 2018